fbpx

Wij maken gebruik van cookies voor een goede werking van de website, het maken van online afspraken en om (anoniem) inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. 

Facturatie

Via onderstaande tabs vind je meer informatie over het annuleren/wijzigen van afspraken, facturatie en betalingsregelingen.

Voor vragen over je nota kun je terecht op de website van Famed. Je kunt ook contact opnemen met het Contact Center van Famed.

Het Contact Center van Famed is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur.

Een eerste afspraak bij tandartspraktijk Studentist houdt in dat er een periodieke controle wordt uitgevoerd door de tandarts. De kosten hiervoor bedragen minimaal 21,- euro. Soms zijn er röntgenfoto's nodig. De tandarts bepaalt of er röntgenfoto's nodig zijn tijdens het eerste bezoek, dit hangt bijvoorbeeld af van of je foto's hebt opgevraagd bij je oude tandarts en hoe oud de vorige röntgenfoto's zijn en of je nog wel/geen verstandskiezen hebt. De kosten van foto's variëren tussen de 31 euro en 98 euro.

We kunnen je altijd van tevoren informeren over de kosten, bel even met de praktijk of mail je vraag naar een van de volgende e-mailadressen:

Een afspraak bij Studentist dient minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd of verplaatst te worden. Afspraken op maandagen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot vrijdagen 17:00 uur. Afspraken die niet worden nagekomen zullen bij de patiënt in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Je kunt een afspraak bij jouw Studentist vestiging annuleren of verplaatsen door contact op te nemen met de praktijk. Telefonisch of per email.

Bij te laat komen op een afspraak loop je het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens een tekort aan tijd voor een correcte behandeling. De voor jou gereserveerde tijd in kan rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekering vergoed.

Het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht om je uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Je kunt de nota van Famed op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL of via een (digitale) bankoverschrijving. Bekijk alle betaalmogelijkheden op www.notavanfamed.nl. Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Heb je net iets meer tijd nodig om de nota te voldoen? Ga naar www.notavanfamed.nl of mail/bel met het Contact Center van Famed.

Wanneer de patiënt aanvullend verzekerd is stuurt Studentist de nota direct door naar de zorgverzekering. De zorgverzekeraar beoordeelt de nota. In sommige gevallen wordt deze 100% vergoed, in andere gevallen gedeeltelijk. De restnota wordt via Famed naar de patiënt thuis gestuurd. In dit geval hoeft er dus niets direct aan de balie voldaan te worden. Ook hoeven de 'restnota's' die thuis ontvangen worden niet opnieuw ingediend worden bij de zorgverzekeraar, dit is altijd het bedrag wat de patiënt zelf dient te betalen.

Wanneer een patiënt niet aanvullend verzekerd is, wordt de nota direct na de behandeling aan de balie voldaan.

Famed en wij ontvangen graag een adreswijziging per email, via de telefoon of aan de balie in de praktijk zelf. Als wij een up-to-date adres hebben worden de restnota's op het juiste adres bezorgd.

Je kunt bij ons bezwaar indienen. De inningsprocedure van de nota (of een deel daarvan) wordt tijdelijk stopgezet. Jouw zorgverlener zal binnen 2 weken reageren. Jij krijgt bericht of de nota wel of niet gehandhaafd zal worden.

Indien jouw nota is zoek geraakt, niet ontvangen is, of als een nieuw origineel voor verzekeringsmaatschappij nodig is, kan er een nieuw origineel aangevraagd worden door contact op te nemen met Famed: 0900-0882. Check altijd even of jouw adres nog klopt.

Famed kan uitstel van betaling verlenen. Een betalingsregeling is ook mogelijk. Hiervoor worden administratiekosten en rente in rekening gebracht. Heb je net iets meer tijd nodig om je nota te voldoen? Neem dan contact met Famed op voor het maken van een betaalafspraak. Zo kun je bijvoorbeeld  ‘Uitstel van betaling’ (1) of ‘Betaling in termijnen’ aanvragen. 

2) Betalingsregeling
Het is mogelijk een betalingsregeling aan te vragen voor je ontvangen nota. De voorwaarden voor een betalingsregeling zijn:

 • Het totaalbedrag van de nota dient minimaal € 100,00 te zijn;
 • Betaling in minimaal 2 en maximaal 10 maandelijkse termijnen;
 • Minimale maandbedrag bedraagt € 50,00;
 • € 5,00 administratiekosten per termijn en de wettelijke consumentenrente over de helft van de looptijd van het openstaande notabedrag.

Een betalingsregeling kun je op twee manieren aanvragen:

 • Je kunt je aanmelden op notavanfamed.nl.  Via Nota van Famed kun je jouw aanvraag voor een betalingsregeling indienen. Naast het aanvragen van een betalingsregeling biedt Famed meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het aanvragen van een uitstel van betaling.
 • Je kunt ook telefonisch een betalingsregeling aanvragen. Je kunt dan contact opnemen met ons Contact Center, te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0885 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur).

Jouw aanvraag voor uitstel van betaling of een betalingsregeling wordt zo spoedig mogelijk beoordeeld. Indien een betalingsregeling is overeengekomen, ontvang je altijd een schriftelijke bevestiging.

Uitstel van betaling kun je op twee manieren aanvragen:

 • Je kunt zich aanmelden op notavanfamed.nl.  Via Nota van Famed kun je jouw aanvraag tot uitstel van betaling indienen. Naast het aanvragen van uitstel van betaling biedt Famed meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het aanvragen van een betalingsregeling.
 • Je kunt per e-mail een uitstel van betaling aanvragen. Je kunt jouw aanvraag mailen naar  e-mailadres
 • Je kunt ook telefonisch uitstel van betaling aanvragen. Je kunt dan contact opnemen met ons Contact Center, te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0885 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur).

Neem contact op met Famed voor een compleet overzicht van je facturen.

 • Voor het betalen van uw Nota hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen.
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota). 
 • Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen wij u een Herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’. 
 • Mochten wij uw betaling –  na het ontvangen van de nota en de herinnering –  nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een Aanmaning. Door middel van deze aanmaning stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag (zonder bijkomende incassokosten) binnen 14 dagen te voldoen.
 • In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl
 • Blijft uw betaling –  na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning –   alsnog uit, dan ontvangt u van ons een Laatste Aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente.
 • Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Credios.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, voor uw eigen rekening komen.

Door een tijdige betaling voorkomt u deze extra kosten.